Hoe het vervoer in Nederland verandert

De mobiliteitssector is een van de branches die zowel nu als in de toekomst het meest aan verandering onderhevig is. De tijden dat we standaard op onze fiets naar de buurtsupermarkt en met de auto naar het werk gingen, liggen inmiddels ver achter ons. Duurzaamheid is het nieuwe toverwoord op het gebied van mobiliteit en de nieuwste vervoersoplossingen worden daar sterk door beïnvloed.

Naast het streven naar duurzame mobiliteitssystemen, valt de opkomst van geavanceerde connectiviteitsoplossingen en slimme technieken op. Fabrikanten rusten hun voertuigen uit met innovatieve navigatietechnologieën en auto’s zijn steeds vaker ‘connected’. Niet alleen wordt er hierdoor zuiniger gereden, maar ook neemt de kans op ongelukken drastisch af.

Zuinigheid is de nieuwe trend

We verklapten het zojuist al even: zuinigheid is een belangrijke trend in het huidige mobiliteitslandschap. Tegelijkertijd neemt daarmee ook de vraag naar zuinige en milieuvriendelijke auto’s toe. Deze bieden twee voordelen: niet alleen het milieu wordt door de hogere rijefficiëntie gespaard, maar ook portemonnee van de automobilist.

Sowieso blijkt de moderne Nederlandse automobilist een stuk prijsbewuster te zijn als het gaat om auto’s en vervoer. Veel mensen kijken niet alleen meer naar de aanschafprijs van een voertuig, maar nemen ook de onderhoudskosten mee in het totale kostenplaatje van de aanschaf. Hoe nieuwer en zuiniger de auto, hoe lager deze onderhoudskosten in de meeste gevallen uitvallen.

Elektrische auto leasen in plaats van kopen

Ook elektrisch rijden past helemaal in de trend van toegenomen zuinigheid. Inmiddels rijden er al zo’n 100.000 elektrisch aangedreven auto’s op onze vaderlandse snelwegen en dit aantal zal volgens de laatste voorspellingen alleen maar verder toenemen. Momenteel worden er daarom steeds meer publieke laadpalen en snellaadpunten langs snelwegen geplaatst.

Het belangrijkste bezwaar tegen elektrisch rijden, namelijk het gebrek aan laadpunten en het risico op een lege accu, komt hiermee op korte termijn te vervallen. In de tussentijd is het vooral de jongere generatie die niet alleen elektrische auto’s koopt, maar ook veelvuldig kiest voor een leasecontract. Het bezit van een eigen auto wordt voor veel Nederlanders steeds minder belangrijk.

Het Nieuwe Werken verandert de mobiliteitsbehoefte

Daar waar het bezit van een voertuig steeds vaker verschuift naar het gebruik ervan, neemt ook de absolute noodzaak van een eigen vervoermiddel zienderogen af. Een belangrijke rol in deze ontwikkeling speelt Het Nieuwe Werken, waardoor werknemers minder gebonden zijn aan traditioneel belangrijke aspecten als tijd en locatie.

De werknemer is vrij om regelmatig thuis te werken of flexibele werktijden te hanteren, zolang het eindresultaat maar minimaal van hetzelfde niveau is als bij dagelijks werken in een kantooromgeving. Dit leidt tot compleet andere vervoersbehoeften dan in het verleden het geval was. En misschien nog wel belangrijker: het reduceert de hoeveelheid verkeer op de weg, waardoor ook het aantal files afneemt.